Symboly

Vysvětlení určitých symbolů:

 

CHAKANA:

 

Slovo chakana v kečuánštině znamená schody/most, tedy spojení mezi nižším a vyšším světem. Slovo je starší než 4000 let. Doslovný překlad by byl „schody k vyššímu vědomí“.

Jedná se o komplexní symbol incké a vlastně univerzální kosmovize. Když kříž rozdělíme vodorovnou čarou na půl, vzniknou nám 2 polarity reprezentující např.: 

 • Yin a yang 
 • Nahoře a dole     
 • Člověk (mikro) a vesmír (makro)  
 • Země a nebe
 • Energie a hmota
 • Čas a prostor

3 malé schůdky v každé ze 4 sektorů kříže symbolizují triády, například:

 • Nejvyšší Inka – kněz – lid     
 • Otec – matka – syn     
 • Láska – moudrost - práce     
 • 3 mandáty: nekrást – nelhat – nelenit   
 • Minulost – přítomnost – budoucnost     
 • Svět nahoře – náš svět – svět dole   
 • 3 druhy práce: mita (pro império) – minka (pro komunitu) – ayni (pro rodinu, výměnný systém)

Když přidáme svislou čáru vedoucí středem, vznikne nám rozdělení na 4 části. Ty také mají svou symboliku:

 • 4 světové strany   
 • 4 roční období     
 • 2 rovnodennosti a 2 slunovraty   
 • 4 týdny v měsíci     
 • 4 zemědělská období pro setí a sklizeň     
 • Rozdělení inckého impéria na 4 suyos (=oblasti)   
 • 4 elementy (voda: řeky; země: pachamama; oheň: blesk; vzduch: duha)
 • 4 kvadranty v astrologii  

Je v ní obsaženo mnoho symbolů posvátné geometrie. Ukazuje jednoduchou geniálnost a komplexnost všeho, co nás obklopuje. Opakující se univerzální vzorce.

Podle tohoto symbolu byly v inckém impériu vystavěny i cesty: např. Qhapaq Nan (=„Cesta Inků“), která byla hlavní osou cest impéria. Spojovala hned několik důležitých měst (např. Cajamarca, Cusco, Tiahuanaco, Oruro, Potosí…).

V centru chakany je orientované Cusco, kterému se říkalo a říká pupek světa. Symbolicky leží tedy v kruhu chakany. Některé vesnice dodnes oslavují den 3.5, jako den chakany, protože v tento den lze na noční obloze jižní polokoule v Andách spatřit perfektní formu kříže souhvězdí Jižní Kříž. Tento den se dokončuje sklizeň a děkuje se zemi za to, že nám umožňuje zasít, pěstovat a sklidit a každý rok začít nový životní cyklus, nové znovuzrození.

 

SEMENO ŽIVOTA:

 

Tento symbol se skládá ze 7 symetricky propojených kružnic obepisujících pravidelný hexaedr. Ze semena života pak vzniká symbol květina života.

Znázorňuje stvoření a uspořádání vesmíru, nese v sobě číslo 7 jako univerzální archetyp: 7 dní v týdnu, 7 čaker, 7 otvorů na obličeji, 7 fází stvoření života.

Při mitóze (buněčném dělení) buňky sledují tyto geometrické formy: vésica piscis , dále semeno života a nakonec květ života.

 

MERKABA (MERKAVAH): 

 

Návrhy výkladu významu slova při rozdělení na 3 části:

 • MER = Duch/Spirit, který vlastní všichni lidé. Tak, jak se vyvíjí naše evoluce, Duch se stává stále jasnějším, víc vědomým si sebe-sama
 • KA = Duše 
 • BA = Fyzické tělo

V Bibli překládáno jako „Vůz“ nebo „prostředek“, k nanebevzetí (Ezechielův čtyřkolý vůz řízený čtyřmi Cherubíny: Ezechiel 1:4-26). Světlo, které se točí a které vezme tělo i ducha na jiné místo. Označuje stav vyššího vědomí, sérii meditací a rituálů. V Tóře značí  Merkavah „Vůz“ a „Boží trůn“.

Geometricky jsou to dva spojené čtyřstěny: 2 pyramidy (elektrická a magnetická energie), tvořící 3D Davidovu hvězdu. Jejich vzájemná rotace v inverzním směru vytváří velmi silné světelné pole. Odkazuje mimo jiné na makro a mikro kosmos, ženský a mužský prvek, propojení.

Energeticky se jedná o vibrační elektromagnetický vír, v kterém proudí dva typy energie opačnými směry.

Zpět do obchodu