Symboly

Nastínění určitých symbolů:

CHAKANA:

Slovo chakana v kečua znamená schody/most, tedy spojení mezi nižším a vyšším světem. Slovo je starší než 4000 let. Doslovný překlad by byl „schody k vyššímu vědomí“.

Jedná se o komplexní symbol incké a vlastně univerzální kosmovize. Když kříž rozdělíme vodorovnou čarou na půl, vzniknou nám 2 polarity reprezentující např.:

Yin a yang 

Nahoře a dole     

Člověk (mikro) a vesmír (makro)  

Země a nebe

Energie a hmota

Čas a prostor

 

3 malé schůdky v každé ze 4 částí kříže opět symbolizují například:

·      Nejvyšší Inka – kněz – lid ·      Otec – matka – syn ·      Láska – moudrost - práce ·      3 mandáty: nekrást – nelhat – nelenit ·      Minulost – přítomnost – budoucnost ·      Svět nahoře – náš svět – svět dole ·      3 druhy práce: mita (pro império) – minka (pro komunitu) – ayni (pro rodinu, výměnný systém)

Když přidáme svislou čáru vedoucí středem, vznikne nám rozdělení na 4 části. Ty mají svou symboliku na více rovinách:

·      4 světové strany ·      4 roční období ·      2 rovnodennosti a 2 slunovraty ·      4 týdny v měsíci ·      4 zemědělská období pro setí a sklizeň ·      Rozdělení inckého impéria na 4 suyos (=oblasti) ·      4 elementy (voda: řeky; země: pachamama; oheň: blesk; vzduch: duha); 4 kvadranty v astrologii

Je v ní obsaženo mnoho symbolů posvátné geometrie. Ukazuje jednoduchou geniálnost a zároveň komplexnost všeho, co nás obklopuje, opakujících se univerzálních vzorců. Podle ní byly v inckém impériu vystavěny cesty, např. Qhapaq Nan (=„Cesta Inků“), která byla hlavní osou cest impéria. Spojovala hned několik důležitých měst (např. Cajamarca, Cusco, Tiahuanaco, Oruro, Potosí…). V centru chakany je orientované Cusco, kterému se říkalo a říká pupek světa. Symbolicky leží tedy v kruhu chakany. Některé vesnice dodnes oslavují den 3.5, jako den chakany, protože v tento den lze na noční obloze jižní polokoule v Andách spatřit perfektní formu kříže souhvězdí Jižní Kříž. Tento den se dokončuje sklizeň a děkuje se zemi za to, že nám umožňuje zasít, pěstovat a sklidit a každý rok začít nový životní cyklus, další znovuzrození.

 

MERKABA (MERKAVAH):

Návrhy výkladu významu slova při rozdělení na 3 části:

MER = Lidské tělo je pokryto 2 energetickými obaly, z nichž každý se točí jiným směrem (po a proti směru hodinových ručiček)

 

KA = Duch/Spirit, který vlastní všichni lidé. Konformě dochází k lidské evoluci, Duch se stává stále jasnějším, víc vědomým si sebe-sama

 

BA = Fyzické, materiální tělo

 

V Bibli překládáno jako „Vůz“ nebo „prostředek“, k nanebevzetí (Ezechielův čtyřkolý vůz řízený čtyřmi Cherubíny). Světlo, které se točí a které vezme tělo i ducha na jiné místo. Je to stav vyššího vědomí. V Tóře je v herbrejšťině  Merkavah „Vůz“ a „Boží trůn“.

Geometricky jsou to dva spojené čtyřstěny: 2 pyramidy (elektrická a magnetická energie), tvořící 3D hvězdu. Jejich vzájemná rotace v inverzním směru vytváří velmi silné světelné pole. Odkazuje mimo jiné na makro a mikro kosmos, ženský a mužský prvek, propojení.